Hoe word je lid?

We hopen dat deze voorbeelden je inspireren om (ook) op zoek te gaan naar lhbt-erfgoed in je collectie. Zoek in de collectie die door jouw museum of archief beheerd wordt naar een item (foto, voorwerp, brief etc.) over homoseksuele vrouwen of mannen, biseksuelen of transgenders of anderszins lhbt-aspecten in en rond je collecties.

Stuur een afbeelding naar queering@ihlia.nl en we plaatsen het item in de zogenoemde Queering-galerij op de website. Vergeet niet het object kort te beschrijven en te vermelden door wie het is aangeleverd en van welke instelling het afkomstig is. Zo maken we met elkaar zichtbaar wat het queer erfgoed in jullie archieven en musea inhoudt.